https://hetbehoudenblik.eu/wp-content/uploads/2021/10/het-behouden-blik-uhm-Ommelander-Courant-scaled.jpg

De Stichting Het Behouden Blik

Over Ons

Op 18 augustus 2001 opende het Behouden Blik haar deuren voor het publiek als particulier museum. Ruim 8 jaar later is het museum gegroeid en wordt besloten tot de oprichting van de Stichting Het Behouden Blik. Op 22 februari 2010 is de oprichting een feit en wordt het museumbestuur geïnstalleerd. Op 18 augustus 2021 vierden we met elkaar het 20 jarig bestaan van het museum.

De huidige bestuursleden zijn:

Mw. R. van de Wal, voorzitter en collectie beheer en behoud
Mw. R. Schuitema, penningmeester
Dhr. J. Hoving, secretaris
Dhr. S. Schutte, bestuurslid

Dhr. H. Bruinsma, extern adviseur
Dhr. H. Lövik, collectieregistratie/gastheer
Carin van de Wal, conservator/beheerder

 

De privacyverklaring van de Stichting luidt als volgt:
Privacybeleid-HBB_d.d._11_oktober_2018.pdf

 

Het beleidsplan van de Stichting is verwoord in het document:

Vooruitblik 2021-2024.pdf
Vooruitblik_2017-2020.pdf
Vooruitblik 2013-2016.pdf
Vooruitblik_2009-2012.pdf